Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Witaj w Portalu zarządzania dostawcami Stora Enso

Informacje dla dostawców

​Znajdują się tutaj wszystkie potrzebne materiały, które pomogą w ukończeniu procesu wstępnej kwalifikacji w ramach narzędzia zarządzania dostawcami.Więcej informacji udzieli i na dodatkowe pytania odpowie przedstawiciel Stora Enso.
 

1. Wdrażanie dostawców w Stora Enso

Wstęp

Firma Stora Enso wprowadziła nowy zharmonizowany proces wdrażania dostawców, który wystartował 15 września 2015 r. Oznacza to, że wszyscy dostawcy muszą przejść wstępną kwalifikację, zanim będą mogli zostać zaproszeni do przetargów. Kwalifikacja wstępna odbywa się online i jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia. Jest ona przeprowadzona w formie krótkiego kwestionariusza, w którym dostawca musi uzupełnić odpowiedzi. Oprócz tego podpisaną deklarację dostawcy dotyczącą Kodeksu postępowania dla Dostawców Stora Enso należy przesłać przez Internet w ramach procesu kwalifikacji wstępnej.

 

Proces

Dostawców zapraszamy do przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej mailem, który jest wysyłany przez nabywcę Stora Enso. W mailu znajduje się link, za pomocą którego można przejść do portalu zarządzania Dostawcami. Po wejściu na stronę trzeba stworzyć konto, po czym użytkownik otrzyma mail z nowymi szczegółami logowania. Będzie on musiał odpowiedzieć także na krótki zestaw prostych pytań.

 

Po udanym zakończeniu procesu dostawca spełnia już odpowiednie warunki, aby być zaproszonym do przetargów organizowanych przez którąkolwiek z firm Stora Enso.

 

Nowi dostawcy
Nowi dostawcy, którzy nie współpracowali ze Stora Enso albo którzy nie podpisali Kodeksu postępowania dla Dostawców Stora Enso, muszą stworzyć nowe konto w narzędziu zarządzania dostawcami (Supplier Management Tool) i przejść przez ten proces.

 

Dalsze instrukcje znajdują się w Przewodniku dostawcy — Zarządzanie Dostawcami Stora Enso

 

Bieżący dostawcy
Bieżący dostawcy, z którymi Stora Enso już współpracuje, lub którzy podpisali Kodeks postępowania dla Dostawców, muszą otrzymać oddzielne zaproszenie do narzędzia. Jest to spowodowane tym, że bieżący dostawcy przeszli już kwalifikację wstępną, więc trzeba to zrobić, aby połączyć osobę kontaktową dostawcy z odpowiednim kontem w portalu zarządzania dostawcami. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem firmy Stora Enso.

 

D-U-N-S®

Proces kwalifikacji wstępnej, a zwłaszcza identyfikacja dostawców, oparta jest na systemie numeracji D-U-N-S® (Data Universal Numbering System), który jest uznanym międzynarodowym i globalnie stosowanym systemem identyfikacji firm. Każda firma ma unikalny numer, który jest tworzony podczas procesu identyfikacji, tzn. przed utworzeniem numeru D-U-N-S® dla firmy jest ona sprawdzana i identyfikowana w oficjalnych bazach danych. Numery D-U-N-S® są gromadzone w bazie danych Dun&Bradstreet. Jeżeli dostawca nie może znaleźć numeru D-U-N-S®, można złożyć o niego wniosek w systemie.

 

Przejście przez danego dostawcę kwalifikacji wstępnej niekoniecznie oznacza, że Stora Enso zacznie kupować od niego produkty i usługi. Oznacza to jedynie, że spełnia on warunki, aby zostać zaproszonym do przetargu.

2. Kodeks postępowania dla Dostawców oraz deklaracja Dostawcy dotycząca Kodeksu postępowania dla Dostawców Stora Enso

Kodeks postępowania dla Dostawców jest jednym z kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które Stora Enso ustaliła dla swoich dostawców. Stanowi on warunek zasadniczy dla współpracy ze Stora Enso. Aby z powodzeniem ukończyć kwalifikację wstępną, należy przeczytać i zrozumieć Kodeks postępowania dla Dostawców i przesłać przez Internet do narzędzia deklarację dostawców dotyczącą Kodeksu postępowania dla Dostawców Stora Enso. Warto zauważyć, że aby z powodzeniem ukończyć kwalifikację wstępną, nie trzeba przesyłać Kodeksu postępowania dla Dostawców, a jedynie podpisaną deklarację dostawcy dotyczącą Kodeksu postępowania dla Dostawców Stora Enso.

 

Kodeks postępowania dla

Deklaracja dostawców dotycząca Kodeksu postępowania dla Dostawców

3. Umowa użytkownika portalu zarządzania dostawcami Stora Enso

Podobnie jak wszystkie internetowe narzędzia i systemy portal zarządzania dostawcami Stora Enso również posiada swoją umowę użytkownika. Znajduje się w nim opis praw użytkownika oraz warunków korzystania z systemu oraz inne odpowiednie informacje w odniesieniu do relacji między Stora Enso a użytkownikiem korzystającym z tego narzędzia. Aby z powodzeniem przejść kwalifikację wstępną, dostawca musi zaakceptować umowę użytkownika.

 

Umowa użytkownika

4. Często zadawane pytania

Co oznacza Zarządzanie dostawcami?
Jest to całościowy proces dotyczący sposobu, w jaki Stora Enso zarządza swoimi dostawcami. Zarządzanie dostawcami jest naszym sposobem prowadzenia wdrażania i oceny dostawców, a także zakończenia  współpracy.

Czym jest kwalifikacja wstępna?
Jest to nasza metoda wdrażania nowych lub bieżących dostawców w proces przetargowy. Jeżeli ktoś chce być dostawcą Stora Enso i brać udział w przetargach, musi najpierw przejść kwalifikację wstępną.

Dlaczego Stora Enso wymaga od dostawców przejścia kwalifikacji wstępnej?
W ramach strategii doboru dostawców Stora Enso dąży do zwiększenia współpracy ze swoimi dostawcami przy jednoczesnym zmiejszeniu ich liczby. Jedną z implikacji tej strategii jest nowy proces zarządzania dostawcami.

Jak długo otwarta jest kwalifikacja wstępna?
Po pierwszym zalogowaniu się dostawca ma pół roku na ukończenie kwalifikacji wstępnej. Można zalogować się i w każdej chwili kontynuować ten proces.

Jakie pytania zostaną mi zadane?
Kwalifikacja wstępna obejmuje podstawową listę pytań, takich jak dane kontaktowe, kategorie produktów i poddostawców dostawców. Częścią najważniejszą jest podpisanie i przestrzeganie Kodeksu postępowania dla Dostawców.

Jak dużo czasu zajmuje proces kwalifikacji wstępnej?
Wypełnienie formularza zajmuje 10 minut. Kiedy rejestracja się powiedzie i dostawca przejdzie kwalifikację wstępną, zostanie o tym poinformowany w ciągu kilku dni.

Czy w każdej chwili mogę wstrzymać proces rejestracji i kontynuować później?
Po otrzymaniu nazwy użytkownika i potwierdzeniu jego identyfikatora można się wylogować i kontynuować rejestrację w  późniejszym terminie.

Kto otrzymuje i zajmuje się moim wnioskiem?
W Stora Enso pracuje zespół centralny, który sprawdza i zatwierdza wszystkie wnioski. Jeżeli coś jest niejasne, przedstawiciele Stora Enso kontaktują się z dostawcą.
Przysłano mi wiadomość, że moja firma przeszła kwalifikację wstępną. Czy to oznacza, że jestem teraz dostawcą Stora Enso?
Niekoniecznie. Firma przeszła kwalifikację wstępną, aby mogła ona uczestniczyć w przetargach i może jeszcze nie być dostawcą, chyba że przyznano jej lub podpisano z nią kontrakt.

Podczas rejestracji okazało się, że moja firma jest już zarejestrowana. Co mam w takiej sytuacji zrobić?
Skontaktować się z odpowiednią osobą w Stora Enso w celu uzyskania dostępu do swojego konta.

Mam problemy techniczne podczas korzystania z portalu zarządzania dostawcami Stora Enso. Do kogo mam się zwrócić o pomoc?
Wsparcie techniczne można uzyskać, pisząc na adres help@bravosolution.co.uk  lub dzwoniąc pod numer +44 203 3496600.

Po rejestracji mojej firmy w portalu chcę coś dodać lub wprowadzić zmianę. Co mam zrobić?
Podstawowe dane do rejestracji, takie jak informacje o firmie można edytować w każdej chwili, logując się w portalu za pomocą swojego identyfikatora użytkownika i hasła. Jednak żeby zmienić jakiekolwiek informacje z kwestionariusza, należy wysłać mail na adres: SESM.group@storaenso.com 

Co to jest numer D-U-N-S®?
System numeracji D-U-N-S® (Data Universal Numbering System) jest uznanym międzynarodowym i globalnie stosowanym systemem identyfikacji firm. Każda firma ma unikalny numer, który jest tworzony podczas procesu identyfikacji, tzn. przed utworzeniem numeru D-U-N-S® dla firmy jest ona sprawdzana i identyfikowana w oficjalnych bazach danych. Numery D-U-N-S® są gromadzone w bazie danych Dun&Bradstreet.

A co, jeżeli nie mam/nie mogę znaleźć numeru D-U-N-S®?
W tym przypadku można złożyć o niego wniosek w systemie. W zależności od położenia geograficznego otrzymanie numeru D-U-N-S® zajmuje od jednego do siedmiu dni.

Dlaczego Stora Enso wymaga od dostawców posiadania numeru D-U-N-S®?
Numeracja D-U-N-S® jest systemem używanym na całym świecie, co oznacza, że nie jest on sposobem identyfikacji dostawców używanym wyłącznie w firmie Stora Enso. Dzięki temu pomaga w identyfikacji dostawców i tworzeniu wspólnych rodzin dostawców w celu utrzymywania tej samej grupy firm w tej samej rodzinie.

Czy w przypadku tego samego dostawcy może być przeprowadzana więcej niż jedna kwalifikacja wstępna?
Nie, w związku z tym, że opiera się ona na numeracji D-U-N-S®, każda firma może mieć tylko jeden numer D-U-N-S®. Zatem jedna firma może mieć jeden numer D-U-N-S® i jedną kwalifikację wstępną. Dodatkowo zespół SESM jest odpowiedzialny za sprawdzanie i utrzymanie bazy danych w celu zagwarantowania, że nie pojawią się w niej powielone informacje.

5. Kontakt

Pytania lub pomoc dotycząca rejestracji:
Kontakt ze wsparciem technicznym: help@bravosolution.co.uk  lub +44 203 3496600 (wyłącznie w języku angielskim)