Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Welkom op de Stora Enso site voor leveranciers- management

Informatie voor leveranciers

​Hier vindt u de nodige ondersteuning om het pre-kwalificatieproces met de tool voor leveranciersmanagement te voltooien. Neem contact op met uw Stora Enso contactpersoon indien u meer informatie nodig heeft of bijkomende vragen hebt.
 

1. Selectieproces voor leveranciers van Stora Enso

Inleiding

Stora Enso heeft op 15 september 2015 een nieuwe selectieprocedure voor leveranciers gelanceerd. Dit betekent dat alle leveranciers geprekwalificeerd moeten zijn alvorens ze uitgenodigd kunnen worden voor een aanbesteding. De prekwalificatie vindt online plaats en is uitsluitend op uitnodiging. De prekwalificatie is een kleine vragenlijst die de leverancier moet beantwoorden. Daarnaast moet een ondertekende Verklaring (bevestigingsbrief) van de leverancier over de Stora Enso Gedragscode voor Leveranciers als onderdeel van de procedure worden opgeladen.

 

Proces

U wordt als klant uitgenodigd om deel te nemen aan de prekwalificatie door middel van een e-mail, verzonden door een Stora Enso inkoper. De e-mail bevat een link naar het leveranciersmanagement portaal. U creëert er een account en ontvangt dan een e-mail met de nieuwe gegevens voor het inloggen. U moet ook een aantal korte vragen beantwoorden.

 

Zodra dit proces  is voltooid, komt u in aanmerking om uitgenodigd te worden voor een aanbesteding die door een van de Stora Enso bedrijven wordt georganiseerd.

 

Nieuwe leveranciers
Nieuwe leveranciers die nog niet eerder zaken met Stora Enso hebben gedaan of die de Gedragscode voor leveranciers nog niet ondertekend hebben, moeten een account creëren in de tool voor leveranciersmanagement en de procedure volgen.

 

Voor verdere instructies verwijzen we u graag naar de Stora Enso Leveranciersmanagement – Gids voor Leveranciers


Bestaande leveranciers
Bestaande leveranciers waarmee Stora Enso regelmatig zaken doet, of die de Gedragscode voor leveranciers reeds hebben ondertekend, zullen een aparte uitnodiging voor de tool ontvangen. Gezien de bestaande leveranciers al geprekwalificeerd zijn, moet dit gebeuren om de contactpersoon van de leverancier te linken aan de juiste account in het leveranciersmanagementportaal. Neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij Stora Enso.


D-U-N-S®

Het prekwalificatieproces en vooral de leveranciersidentificatie is gebaseerd op de D-U-N-S® (The Data Universal Numbering System) nummering,  een internationaal erkend en wereldwijd gebruikt systeem voor de identificatie van ondernemingen. Elke onderneming heeft een uniek nummer dat tijdens het identificatieproces wordt gecreëerd. Door middel van officiële databases worden bedrijven onderzocht en geanalyseerd alvorens het D-U-N-S®-nummer wordt toegekend. D-U-N-S®-nummers worden in de Dun&Bradstreet database bewaard. Indien de leverancier het D-U-N-S®-nummer niet kan terugvinden, kunt u dit vanuit het systeem aanvragen.

 

Slagen voor de prekwalificatie houdt niet noodzakelijk in dat Stora Enso producten of diensten van u zal kopen. Het betekent alleen dat de leverancier in aanmerking komt om uitgenodigd te worden voor een aanbestedingsprocedure. 

2. Gedragscode voor leveranciers en Verklaring van de leverancier over de Stora Enso Gedragscode

De Gedragscode voor leveranciers is een van de KPI's (Key Performance Indicators) die Stora Enso aan leveranciers oplegt. Het is een vereiste om zaken te doen met Stora Enso. Om met succes de prekwalificatie af te werken, moet u de Gedragscode voor leveranciers grondig lezen en een ondertekende verklaring (bevestigingsbrief) over de Stora Enso Gedragscode voor Leveranciers in de tool opladen. Om de prekwalificatie succesvol te kunnen voltooien, moet u de Gedragscode voor leveranciers zelf niet opladen, alleen de verklaring van de leverancier over de Stora Enso Gedragscode voor leveranciers.

 

Verklaring van de leverancier over de Stora Enso Gedragscode voor leveranciers

3. Gebruiksovereenkomst Stora Enso Leveranciersmanagement portaal

Net als alle online tools en systemen, is ook het Stora Enso Leveranciersmanagement portaal aan een gebruikersovereenkomst onderhevig. De gebruikersovereenkomst omvat een beschrijving van de rechten van de gebruiker, de algemene voorwaarden voor gebruik van het systeem en andere relevante informatie met betrekking tot de relatie tussen Stora Enso en de leverancier door middel van de tool. De leverancier moet de gebruikersovereenkomst aanvaarden om zich succesvol te prekwalificeren.

 

Gebruikersovereenkomst

4. FAQ

Wat betekent leveranciersmanagement?
Het is het algemene proces hoe we bij Stora Enso onze leveranciers beheren. Leveranciersmanagement is onze manier van selecteren, evalueren en deactiveren van leveranciers.

 

Wat is prekwalificatie?
Prekwalificatie is hoe we u als nieuwe of bestaande leverancier aan boord nemen om deel te nemen aan een aanbesteding. Als u een leverancier van Stora Enso wilt worden en deel wilt nemen aan een aanbesteding, moet u zich eerst prekwalificeren.

 

Waarom wil Stora Enso dat leveranciers zich prekwalificeren?
Als onderdeel van de inkoopstrategie wil Stora Enso beter met leveranciers samenwerken en het totale aantal leveranciers verminderen. Het nieuwe leveranciersmanagementproces is daar één gevolg van.

 

Hoe lang kan men zich prekwalificeren?
Nadat u zich de eerste keer ingelogd hebt, krijgt u zes maanden tijd om het proces te voltooien. U kunt op eender welk moment inloggen en het proces voortzetten.

 

Welke vragen krijg ik gesteld?
De prekwalificatie omvat een standaard vragenlijst zoals contactgegevens, productcategorieën en uw onderleveranciers. Het belangrijkste is de ondertekening en naleving van onze Gedragscode voor leveranciers.

 

Hoe lang duurt het om te prekwalificeren?
Het duurt ongeveer 10 minuten om het formulier in te vullen. Binnen enkele dagen weet u of uw registratie geslaagd is en of u zich geprekwalificeerd hebt.

 

Kan ik het registratieproces onderbreken en later voortzetten?
Wanneer u een gebruikersnaam en ID-bevestiging gekregen hebt, kunt u altijd uitloggen en de registratie later voltooien.

 

Wie ontvangt en behandelt mijn aanvraag?
Stora Enso heeft een centraal team dat alle aanvragen controleert en goedkeurt. In geval van vragen zullen wij met u contact opnemen.

 

Ik heb bericht ontvangen dat ik geprekwalificeerd ben. Ben ik nu een leverancier van Stora Enso?
Niet noodzakelijk. U komt in aanmerking voor deelname aan aanbestedingen en bent nog geen leverancier tenzij u een contract is toegewezen en het samen met u is ondertekend.

 

Tijdens de registratie ontdekte ik dat mijn bedrijf al is geregistreerd. Wat moet ik doen?
U moet contact opnemen met uw contactpersoon met Stora Enso om toegang te krijgen tot uw account.

 

Ik heb moeilijkheden wanneer ik het Stora Enso Leveranciersmanagementportaal wil gebruiken. Wie kan me helpen?
Onze helpdesk kan u helpen via help@bravosolution.co.uk  of telefonisch op het nummer +44 203 3496600.

 

Ik heb mijn bedrijf op het portaal geregistreerd, maar ik wil iets toevoegen of wijzigen. Wat moet ik doen?
De standaard registratiegegevens zoals de info over uw organisatie kan te allen tijde worden gewijzigd door op het portaal met uw gebruikers-ID en wachtwoord in te loggen. Om informatie uit de vragenlijst te wijzigen moet u een e-mail sturen naar SESM.group@storaenso.com 

 

Wat is een D-U-N-S® nummer?
D-U-N-S® (The Data Universal Numbering System) is een internationaal erkend en wereldwijd gebruikt systeem om bedrijven te identificeren. Elke onderneming heeft een uniek nummer dat tijdens het identificatieproces wordt gecreëerd. Door middel van officiële databases worden bedrijven onderzocht en geanalyseerd alvorens het D-U-N-S®-nummer wordt toegekend. D-U-N-S®-nummers worden in de Dun&Bradstreet database bewaard.

 

Wat als ik geen D-U-N-S® nummer heb of het niet kan vinden?
Indien u het D-U-N-S®-nummer niet kunt terugvinden, kunt u dit vanuit de tool aanvragen. Afhankelijk van uw locatie ontvangt u binnen één tot zeven dagen een D-U-N-S®-nummer.

 

Waarom wil Stora Enso dat leveranciers een D-U-N-S®-nummer hebben?
D-U-N-S®-nummering is een internationaal gebruikt systeem. Het is een unieke manier om leveranciers te identificeren en het helpt zo bij de identificatie en creatie van een stamboom van de leverancier. Zo kunnen wij ondernemingen uit eenzelfde groep  beheren en onderhouden onder dezelfde stamboom.

 

Kan er meer dan één prekwalificatie voor eenzelfde leverancier plaatsvinden?
Neen, omdat de prekwalificatie gebaseerd is op de D-U-N-S®-nummering, kan er slechts één D-U-N-S®-nummer per onderneming zijn. Een bedrijf kan één D-U-N-S®-nummer en één prekwalificatie hebben. SESM is ook verantwoordelijk voor de controle en het onderhoud van de database om dubbels te vermijden.

5. Contact

Vragen of hulp i.v.m. registratie:
Neem contact op met de helpdesk help@bravosolution.co.uk  of bel ons op +44 203 3496600 (alleen Engels)