Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Välkommen till sidan för Stora Ensos leverantörs- hantering

Information till leverantörer

​Här hittar du allt material du behöver för att slutföra förkvalificeringsprocessen i verktyget för leverantörshantering.Om du behöver mer information eller har ytterligare frågor, kontakta gärna din Stora Enso-kontakt.
 

1. Leverantörens on-boarding i Stora Enso

Introduktion

Den 15 september 2015 introducerade Stora Enso en ny harmoniserad on-boardingprocess för leverantörer. Detta innebär att alla leverantörer måste vara förkvalificerade innan de bjuds in till anbudsgivning. Förkvalificeringen äger rum online och sker endast efter inbjudan. Förkvalificeringen består av ett frågeformulär som leverantören måste fylla i. Dessutom måste en undertecknad Leverantörsförklaring gällande Stora Ensos Supplier Code of Conduct laddas upp som en del av förkvalificeringsprocessen.

 

Process

Som leverantör bjuds du in att göra förkvalificeringen via ett e-postmeddelande som skickas ut av en inköpare på Stora Enso. I e-postmeddelandet finns en länk där du kan nå sidan för leverantörshantering. När du har kommit in på sidan skapar du ett konto och därefter får du ett e-postmeddelande med de nya inloggningsuppgifterna. Du måste också besvara några enkla frågor.

 

När du har gjort klart processen är du berättigad att delta i en anbudsgivning som organiseras av ett av Stora Ensos företag.

 

Nya leverantörer
Nya leverantörer, som inte tidigare gjort affärer med Stora Enso eller som inte har undertecknat Supplier Code of Conduct, måste skapa ett konto i leverantörshanteringsverktyget och gå igenom processen.

 

För ytterligare anvisningar, se Stora Ensos leverantörshantering – leverantörsguide

 

Befintliga leverantörer
Befintliga leverantörer som Stora Enso har pågående affärer med, eller som har undertecknat Supplier Code of Conduct, måste få en separat inbjudan till verktyget. Orsaken till detta är att befintliga leverantörer redan har blivit förkvalificerade, så detta måste göras för att länka leverantörens kontaktperson till korrekt konto i portalen för leverantörshantering. Om du har fler frågor, kontakta din Stora Enso-kontakt.


D-U-N-S®

Förkvalificeringsprocessen och speciellt leverantörsidentifieringen baseras på D-U-N-S® (The Data Universal Numbering System)-numreringen som är ett internationellt erkänt och globalt använt system för att identifiera företag. Varje företag har ett unikt nummer som skapas under identifieringsprocessen, dvs. företag granskas och identifieras via officiella databaser innan ett D-U-N-S®-nummer skapas. D-U-N-S®-nummer underhålls i Dun&Bradstreet-databasen. Om leverantören inte kan hitta D-U-N-S®-numret kan du ansöka om det i systemet.

 

Att godkännas i förkvalificeringen innebär inte nödvändigtvis att Stora Enso kommer att börja köpa produkter eller tjänster från dig. Det innebär bara att leverantören är berättigad att bjudas in till anbudsgivning.

 

2. Supplier Code of Conduct och Leverantörsförklaring gällande Stora Ensos Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct är ett av nyckeltalen (Key Performance Indicators) som Stora Enso har fastställt för sina leverantörer; den är en förutsättning för att göra affärer med Stora Enso. För att slutföra förkvalificeringsprocessen måste du läsa och förstå Supplier Code of Conduct och ladda upp en undertecknad Leverantörsförklaring gällande Stora Ensos Supplier Code of Conduct i verktyget. Observera att du för att slutföra förkvalificeringen inte behöver ladda upp själva Supplier Code of Conduct, endast den undertecknade Leverantörsförklaringen gällande Stora Ensos Supplier Code of Conduct.

 

Leverantörsförklaring gällande Stora Ensos Supplier Code of Conduct

 

3. Användaravtal för Stora Ensos portal för leverantörshantering

Precis som alla online-verktyg har Stora Ensos portal för leverantörshantering ett användaravtal. Användaravtalet inkluderar en beskrivning av användarrättigheter och villkor för att använda systemet samt annan relevant information som gäller relationen mellan Stora Enso och leverantören som använder verktyget. För en godkänd förkvalificering, måste leverantören godkänna användaravtalet.

 

Användaravtal

4. Frågor och svar

Vad innebär leverantörshantering?
Det är en övergripande process som visar hur vi på Stora Enso hanterar våra leverantörer. Leverantörshantering är vårt sätt att hantera leverantörens on-boarding, utvärdering och utfasning.

 

Vad är förkvalificering?
Det handlar om hur vi tar emot dig som ny eller befintlig leverantör när du ska delta i en anbudsprocess. Om du vill bli leverantör till Stora Enso och delta i en anbudsprocess, måste du först vara förkvalificerad.

 

Varför kräver Stora Enso att leverantörerna genomgår en förkvalificering?
Som en del av anbudsstrategin vill Stora Enso öka samarbetet med leverantörer och minska det totala antalet leverantörer. En följd av denna strategi är den nya leverantörshanteringsprocessen.
 
Hur länge är förkvalificeringen öppen?
Efter den första inloggningen har du sex månader på dig att slutföra förkvalificeringen. Du kan logga in och fortsätta processen när som helst.

 

Vilka frågor kommer jag att behöva besvara?
Förkvalificeringen inkluderar en grundläggande lista med frågor såsom kontaktinformation, produktkategorier och dina underleverantörer. Den viktigaste delen är att underteckna och följa vår Supplier Code of Conduct.

 

Hur lång tid tar det att bli förkvalificerad?
Det tar cirka 10 minuter att fylla i formuläret. Du kommer att bli underrättad inom några dagar när din registrering är godkänd och du har blivit förkvalificerad.
 
Kan jag när som helst stoppa registreringsprocessen och fortsätta senare?
När du har fått ett användarnamn och en ID-bekräftelse kan du alltid logga ut och fortsätta registreringen senare.

 

Vem tar emot och hanterar min ansökan?
Stora Enso har ett centralt team som kontrollerar och godkänner alla ansökningar. Du blir kontaktad om något behöver klargöras.
 
Jag har fått ett meddelande om att jag är förkvalificerad, är jag leverantör till Stora Enso nu?
Inte nödvändigtvis. Du har kvalificerat dig att delta i anbudsgivning och är kanske ännu inte en leverantör såvida du inte har undertecknat ett avtal med oss.

 

När jag registrerade mig, såg jag att mitt företag redan är registrerat. Vad gör jag nu?
Du bör kontakta din Stora Enso-kontakt för att få tillgång till ditt konto.

 

Jag har stött på tekniska problem när jag använder Stora Ensos portal för leverantörshantering. Vem kan hjälpa mig?
Vi har en helpdesk till din hjälp, help@bravosolution.co.uk  eller ring +44 203 3496600.

 

Jag har registrerat mitt företag i portalen, men jag vill göra ett tillägg eller en ändring. Hur gör jag det?
De grundläggande registreringsuppgifterna, såsom företagsinformation, kan redigeras när som helst genom att logga in i portalen med ditt användar-ID och lösenord. Men för att kunna ändra information i frågeformuläret måste du skicka ett e-postmeddelande till SESM.group@storaenso.com
 
Vad är ett D-U-N-S®-nummer?
D-U-N-S® (The Data Universal Numbering System)-nummer är ett internationellt erkänt och globalt använt system för att identifiera företag. Varje företag har ett unikt nummer som skapats under identifieringsprocessen, dvs. företag granskas och identifieras via officiella databaser innan ett D-U-N-S®-nummer skapas. D-U-N-S®-nummer underhålls i Dun&Bradstreet-databasen.

 

Vad händer om jag inte har/inte kan hitta ett D-U-N-S®-nummer?
Om du inte kan hitta D-U-N-S®-numret kan du ansöka om det i systemet. Beroende på var du är placerad geografiskt, tar det mellan en till sju dagar att få ett D-U-N-S®-nummer.
 
Varför kräver Stora Enso att leverantörer har ett D-U-N-S®-nummer?
D-U-N-S®-numrering är ett globalt använt system, det är alltså inte ett SE-unikt sätt att identifiera leverantörer. D-U-N-S®-numret underlättar därför leverantörsidentifieringen och skapandet av leverantörsträd så att samma koncernföretag hanteras under samma koncernträd.

 

Kan det finnas mer än en förkvalificering för samma leverantör?
Nej, eftersom förkvalificeringen baseras på D-U-N-S®-numreringen kan det bara finnas ett D-U-N-S®-nummer per företag. Ett företag kan därför ha ett D-U-N-S®-nummer och en förkvalificering. Dessutom är Stora Ensos centrala team ansvarigt för att kontrollera och underhålla databasen för att säkerställa att det inte förekommer några dubbletter.

5. Kontakt

Om du har frågor eller behöver hjälp med registreringen:
Kontakta helpdesk help@bravosolution.co.uk  eller ring +44 203 3496600 (endast engelska)