Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso lyhyesti

​​​​​​​​​​Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien ratkaisuiden maailmanlaajuinen toimittaja.
Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Keskitymme kuitupohjaisiin pakkaustuotteisiin, puuviljelmiltä saatavaan selluun, biomateriaali-innovaatioihin ja kestäviin rakennusratkaisuihin.

Konsernin palveluksessa on noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoitto 810 miljoonaa euroa.

Stora Enso hyödyntää ja kehittää osaamistaan uusiutuvien raaka-aineiden käytössä vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin sekä raaka-aineisiin liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tuotteemme tarjoavat ilmastoystävällisen vaihtoehdon ja pienemmän hiilijalanjäljen verrattuna moniin kilpaileviin tuotteisiin, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Vastuullisuus – toimiminen ihmisten ja planeetan hyväksi – on ajattelumme perusta ja kaiken liiketoimintamme lähtökohta.

 
Stora Enso maailmalla
 
Tällä hetkellä Stora Enson Suomen yksiköissä työskentelee noin 6 900 työntekijää, mikä on noin 24 % työvoimasta. Stora Ensolla on toimintaa Suomessa useilla paikkakunnilla, kuten Heinolassa, Hartolassa, Honkalahdessa, Imatralla, Kemissä, Kiteellä, Kouvolassa, Kristiinankaupungissa, Lahdessa, Oulussa,  Porissa, Pälkäneellä, Uimaharjussa ja Varkaudessa. Stora Enson pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

 
Stora Enso on yksi Euroopan johtavista sellun, paperin ja kartongin tuottajista. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta,tuotantokapasiteetista ja henkilöstöstä onkin Euroopassa. Itä- ja Keski-Eurooppa ovat tärkeitä aaltopahvin ja puutuotteiden tuotantoalueita. Ympäristövaikutusten lieventämiseksi pyrimme erityisesti parantamaan materiaalitehokkuutta, minimoimaan hiilidioksidipäästöt ja käyttämään vettä vastuullisesti. Hankimme suurimman osan pääraaka-aineestamme, puusta, Pohjois-Euroopasta yksityisiltä metsänomistajilta, Bergvik Skogilta ja Tornatorilta. Edistämme metsäsertifiointeja ja kestävää metsänhoitoa. Edistämme aktiivisesti myös kierrätysohjelmia ja olemme niissä mukana, erityisesti Euroopan tiheästi asutuilla alueilla.  ​
Latinalaisesta Amerikasta on muodostunut Stora Ensolle strategisesti tärkeä alue kustannustehokkaan puuviljelmäperäisen sellun ansiosta. Stora Ensolla on Brasiliassa yhteisinä toimintoina Veracel Celulosen sellutehdas sekä aikakauslehtipaperia tuottava tehdas. Stora Enso omistaa myös maata, josta noin puolelle on istutettu eukalyptuspuuta. Tuemme yhteisöjä puunistutusohjelmien ja paikallisia elinkeinoja edistävien ohjelmien kautta. Suojelemme puuviljelmiämme ympäröivien maa-alueiden monimuotoisuutta elvyttämällä atlanttista sademetsää. Käymme Brasiliassa vuoropuhelua maattomien liikkeiden kanssa päästäksemme yhteisymmärrykseen maankäytöstä. 
 
 
Stora Enson ja Araucon yhteisyritys Montes del Platan sellutehdas aloitti toimintansa kesäkuussa 2014. Se on yksi maan historian suurimpia investointeja. Omistamme laajoja maa-alueita Uruguayssa. Paikalliset maanviljelijät käyttävät puuviljelmiämme myös laidunmaana maanvuokrausjärjestelmien kautta. Teemme aktiivisesti yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa erilaisten kehittämisohjelmien kautta. Tehtaan raaka-aineena käyttämä eukalyptus saadaan pääasiassa Montes del Platan omilta noin 190 000 hehtaarin maa-alueilta.​

 
 
Kiina
Stora Enson tuotteiden, erityisesti kuluttajapakkauskartongin, kysyntä kasvaa nopeasti Kiinassa. Kahden paperitehtaan lisäksi Stora Enso omistaa Kiinassa tuotanto- ja jakeluyksiköitä pakkausyhtiö Inpac Internationalin kautta. Suurin investointihankkeemme on Guangxiin rakennettava kuluttajapakkauskartonkitehdas. Toimintoihin kuuluu myös eukalyptusviljelmiä. Kunnioitamme paikallisten asukkaiden maankäyttöoikeuksia ja pyrimme parantamaan työntekijöiden työ- ja elinoloja. Lisäksi edistämme kestävää metsänhoitoa ja metsäsertifiointeja. 

Pakistan

Stora Ensolla on 35 %:n omistusosuus yhteisyrityksessä Pakistanissa. Bulleh Shah Packaging valmistaa aaltopahvipakkauksia, kuluttajapakkauskartonkia, aaltopahvin raaka-ainetta ja paperia tekstiiliteollisuudelle, meijeri- ja elintarviketeollisuudelle sekä elektroniikkateollisuudelle Pakistanissa. Vastuullisuustyössä keskitymme yhteisöjen sitouttamiseen sekä erityisesti ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien edistämiseen muun muassa toimittajien auditoinnin ja kouluttamisen kautta. Bulleh Shah investoi biomassavoimalaitokseen yhtiön sähköomavaraisuuden mahdollistamiseksi. 

 
Laos

​​Stora Ensolla on Laosissa koepuuviljelmä, jossa puuviljely yhdistyy elintarviketuotantoon. Vastuullisuustyöhömme kuuluvat yhteisöjen sitouttaminen ja paikallisten asukkaiden auttaminen muuttamaan viljelysmaa turvalliseksi.