Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Förnybar ägglåda ska fylla fiskbestånd

Det mest naturliga sättet att återskapa en självbärande population är att tillföra fiskrom till naturliga reproduktionsmiljöer i floder. Nu kan detta göras i nya pappkartonger tillverkade av Stora Enso CKB.
Fiskemöjligheter har länge förbättrats genom kompletterande inplatering av odlad fisk som öring och lax. Tillgången på fisk har dock minskat över tiden vilket skapat ett behov av att utveckla mer hållbara metoder för att öka på minskade eller till och med utdöende fiskpopulationer. Det mest naturliga sättet att återskapa en självbärande population är att införa fiskrom till naturliga reproduktionsmiljöer i floder. Vanligtvis har detta gjorts med hjälp av platslådor, som är dyra och svåra att ta plocka upp igen från de snabbt strömmande forsarna i floder.

Nu finns det en revolutionerande ny lösning för att införa fiskrom till floder i förnybara pappkartonger som sönderfaller naturligt utan att behöva återvinnas. Idén skapades år 2012 av Manu Vihtonen, en fiskexpert och fiskodlare från Finland, som har utvecklat och testat de nya lådorna under de senaste två åren i samarbete med förpackningstillverkaren Pyroll Tampere. Lådorna är tillverkade av Stora Ensos kartong CKB multilayer kraft back board, som är tåligt nog att skydda utvecklingsäggen till kläckning men sönderfaller naturligt, vilket gör att den inte behöver tas om hand efteråt.

Jämfört med de traditionella ägglådorna av plast är kartong mer miljövänligt, kostnadseffektivt och praktiskt att använda. Den nya lösningen har en betydande potential att ersätta plastlådorna och öka användningen av befruktade fiskägg som en metod att stärka minskande bestånd.

En två deciliters låda kan innehlla 1000-2000 lax- eller öringsägg och 95-98% av dem kommer att kläckas vilket bekräftats i försök. Inte vilken box som helst kommer att duga utan strukturen med många små hål måste anpassas till olika fiskarter som öring eller lax. En sådan struktur är krävande att göra eftersom kartongen måste ha en mycket god stabilitet och allt material som skärs ut måste noggrant avlägsnas, säger Pyroll som har skyddat designen.