Stora Enso DesignStudios väcker uppmärksamhet

 

​Stora Ensos division Packaging Solutions i Ryssland fick två priser i den elfte upplagan ProdExtraPack 2016, en internationell förpackningstävling.
Stora Ensos innovativa äggkartong för varumärket Leto, vann sin kategori, mat- och dryckesförpackningar. Dessutom fick den ett separat diplom från Rysslands främsta förpackningsmagasin, Tara i Upakovka.

Designlösningen bryter tydligt de traditionella kategorireglerna genom att kombinera offset-tryck i färg för att få produkten att sticka ut på hyllan. På samma gång möjliggör användningen av tunn wellpapp (N-flute) en viktminskning med bibehållna hållfasthetsegenskaper.

Detta är inte första gången Stora Enso skapar en innovativ förpackningslösning för Leto. Ett djärvt steg från traditionell äggkartonger i pressad massa till en tryckt korrugerad lösning, genererade en imponerande 40% försäljningsökning.

En annan av Stora Ensos produkter, en förpackning för vattenfilter för varumärket Barrier uppmärksammades i priskategorin förpackningsinnovationer.

Samarbete har spelat en viktig roll i framgången. Dessa förpackningslösningar skapades tillsammans med kunder i Stora Enso DesignStudios.