Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Energiapuit

Omame pikaajalisi kogemusi metsa ülestöötamisel, seetõttu pole meile võõras ka energiapuidu varumine. Oleme mitu aastat seda valdkonda põhjalikult uurinud emaettevõttelt Soomes ja Rootsis. Täna omandatud kogemuste ja keskkonda säästva tegevuse baasil oleme valmis pakkuma seda teenust ka teile.
 
Ostame kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad), kokkuveetud võsa, raiejäätmeid ja saetööstuse jääke. Võsast vabanemine annab teile võimaluse kasutada oma maad hoopis kasumlikumalt.Võsapuit ja raiejäätmed tuleb ladustada tee äärde nii, et kõrvuti mahuksid seisma kaks autot (puiduhakkur ja autoveok).Puit ei tohi sisaldada lisandeid (muld, kivid).
Kasutamiskõlbmatud on nii veotraktorite poolt ülesõidetud oksad kui ka juurtega maast kaasahaaratud võsatüved. Minimaalne kogus on alates 24 tm ehk üks autokoorem haket.
Tasumine
Hinnad on kokkuleppelised ja sõltuvad transpordi kaugusest, puidu iseloomust ning töötlemistingimustest.
 
Hakkepuidu tootmisel võsast ja metsa ülestöötamisel tekkivatest jääkidest on see eelis, et ei sortimentide valmistamisest ülejäävaid peeneid tüveosi ning latvu ei pea laasima. Oluline on lasta puidul välitingimustes kuivada minimaalselt kaks kuud enne kokkuvedu. Raiejäätmete kokkuveo planeerimisel tuleb arvestada ka alusmetsa eelneva raiega. Vastasel korral haarab veotraktor okste kokkuveol alusmetsa puud juurte ning mullaga kaasa ja selliselt saastunud puit hakkepuiduks ei kõlba. Vältida tuleb ka raiejäätmetest ülesõitmist veotraktoriga. Võsapuit ja raiejäätmed tuleb ladustada tee äärde nii, et kõrvuti mahuksid seisma kaks autot (puiduhakkur ja autoveok).