Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Metsamüügi kuus sammu

Tutvumine

Kohtume metsaomanikuga ja tutvume koos müüdava metsa-alaga. Veendume metsamüügi seaduslikkuses ja dokumentatsiooni vastavuses (vt Kasvava metsa müüja meelespea). Vajadusel juhendame metsamüüjat asjaajamistes ning abistame metsakorralduskava koostaja leidmisel.

 

Hinnapakkumine

Pakutava metsaga looduses tutvumise põhjal teeme hinnapakkumise lähtuvalt eeldatavast puidusortimentide väljatulekust.

 

Lepingu sõlmimine

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping sõlmitakse siis, kui pooled on leidnud ühise seisukoha kõigis tingimustes.

 

Raiete teostamine

Hoiame omanikku kursis tööde käiguga. Tööde lõpetamisel toimub langi üleandmine metsaomanikule korrastatanuna, vormistatakse asjakohane akt.

 

Tasumine

Kuni 60% eelarvelisest maksumusest lepingu sõlmimisel. Ülejäänud summa, vastavalt sortimentide tegelikule väljatulekule, peale raietööde ja materjali äraveo lõpetamist.

 

Taasmetsastamine

Omanikuga kokkuleppel võtame enda kanda ka metsamajanduslike tööde kohustused: maapinna ettevalmistus, taasmetsastamine.