Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     

Stora Enso calls for sustainable forestry operations in Leipimäki, Finland

​​​​​​​​​​​
Environmental organisations have called for an end to logging in the Leipimäki area of Suomussalmi, in Eastern Finland, reporting that Siberian flying squirrels have been observed there. 

Finnish state-owned forestry company Metsähallitus has earlier conducted forestry operations in Leipimäki in line with decisions and limitations made by the Kainuu Centre for Economic Development, Transport and the Environment. However, according to the environmental organisations, new observations of flying squirrels have more recently been reported from the area.

Stora Enso encourages Metsähallitus and the NGOs to enter into a constructive and open dialogue. Given these new developments Stora Enso will not obtain wood from the Leipimäki area until the ongoing surveys have been finished and properly assessed, and the occurrences of the near-threatened Siberian flying squirrels are duly taken into account in forest management.

Stora Enso requires that our forestry partners always fulfil all legal requirements, the conditions set out in Stora Enso’s own policy for sustainable wood and fibre sourcing, and the chai​​n-of-custody criteria required by the PEFC and FSC forest certification systems.

We apply the Triple Bottom Line model including social, environmental, and economic aspects of Sustainable Development. We therefore look to the parties in this dispute to come to an agreement with this in mind.

​For further information, please contact:
Pekka Kallio-Mannila, Head of Sustainability, Stora Enso, Wood Supply Finland,  tel. +358 40 754 0243​​In Finnish:

Stora Enso edellyttää kestävää metsienkäsittelyä Suomussalmen Leipimäessä

Ympäristöjärjestöt ovat vaatineet Metsähallituksen hakkuiden keskeyttämistä Suomussalmen Leipimäen alueella liito-oravahavaintoihin vedoten.
 
Metsähallituksen Leipimäen metsienkäsittely on laadittu Kainuun Ely-keskuksen tammikuussa 2016 tekemän päätöksen ja rajausesityksen mukaisesti. Ympäristöjärjestöjen mukaan alueella on kuitenkin todettu uusia liito-oravahavaintoja.
 
Stora Enso kannustaa Metsähallitusta ja ympäristöjärjestöjä avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamiseksi hakkuiden ulkopuolelle.  Stora Enso ei ota puita vastaan Leipimäen hakkuilta ennen kuin asiaa koskevat selvitykset on saatu päätökseen ja asianmukaisesti arvioitua, sekä silmälläpidettävä liito-oravakanta on huomioitu alueen metsänkäsittelyssä asianmukaisesti.
 
Edellytämme puukauppakumppaneiltamme lainsäädännön vaatimusten, Stora Enson kestävän puun- ja kuidun hankinnan politiikan sekä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmien mukaisten puun alkuperävaatimusten noudattamista.
 
Olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen kolmea periaatetta; sosiaalista, ympäristö- ja taloudellista vastuuta. Toivomme, että kiistan osapuolet pääsevät sopimukseen tämän periaatteen hengessä.​

Lisätietoja:
Pekka Kallio-Mannila, yritysvastuujohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 754 0243​